Board Rules - Pravidla fóra

 • Pravidla fóra

  - Uživatel svou registrací na foru metin2.cz souhlasí s následujícími pravidly, stejně jako s všeobecnými obchodními podmínkami (T&C).
  - Každý uživatel zde na foru má právo si vytvořit pouze jeden účet. Vlastnictví více účtů není povoleno.
  - Přezdívka (jméno) nesmí být urážlivá, rasistická, vulgární nebo napodobovat jméno nebo prefix adminů."
  - Jazyk zde na foru je omezen (nebude-li stanoveno jinak) na český, anglický a slovenský. Psaní v jazyce jiném, než bylo uvedeno, povede k udělení varování.
  A. - Všeobecná pravidla


  1. Žádáme uživatele, aby zakládali nová vlákna ve správných sekcích fora. Pročtěte si prosím popisky jednotlivých
  sekcí,abyste věděli, kam nejlépe umístít vaše vlákno. Uživatelé, kteří budou neustále zakládat vlákna ve špatné sekci, obdrží varování. Moderátorský tým může taková vlákna přesunout, ba dokonce i odstranit.
  2. Mějte prosím na paměti, že forum je přístupné pro širokou veřejnost. Vkládat pornografický, rasistický nebo jiný nevhodný obsah (text, obrázky, odkazy apod.) je přísně zakázáno.
  3. Prokažte respekt ostatním uživatelům fora. Nejsou zde tolerovány urážky, osobní útoky a jakákoliv špatná mluva namířená proti ostatním uživatelům.
  4. Urážky namířené proti členům týmu metin2.cz nebudou v žádném případě tolerovány a takovýto uživatel bude okamžitě zabanován. Ban je v rozmezí 2 dní až jednoho týdne, ba dokonce i permanentní.
  5. Žádáme všechny uživatele, aby respektovali autorská práva. Nepoužívejte nebo neodkazujte na
  autorsky chráněný materiál bez povolení třetí strany. Nepostujte ani se nevyptávejte na informace týkající se "warezu", cracků apod.
  6. Forum není veřejné tržiště. Není zde povoleno nabízet produkty nebo služby za peníze. Odkazovat na stránky vedoucí k osobnímu zisku také není povoleno.
  7. Reklamní a verbovací odkazy do online her nejsou povoleny.
  8. Pište prosím tak, jako píšete ve spisovném jazyce. To znamená - nepoužívat nadměné množství smajlíků, otazníků (??????) nebo vykřičníků (!!!!!!!).Je zakázáno nadbytečné používání CapsLock, např.: "CO SE TO TU DĚJE?") nebo zbytečné používání barev písma.
  9. Zveřejnění hráčských jmen nebo obrázků a videí, poskytnutých hráči je zakázáno. Pokud jsou takovéto příspěvky založeny na žalování/udání hráče, pak se takovéto posty rozcházejí s pravidly hry a (T&C). Není dovoleno odkazovat na obrázky a videa.
  Hráčům není dovoleno vkládat obrázky a videa zobrazující někoho dělat něco špatného či nelegálního, s výjimkou postů členů metin2.cz, které slouží k vyšetřování nebo oznámení (např. banlist).
  10. Udejte prosím co nejpřesnější název svému tématu. Špatné příklady jsou např. "Pomoc", "Co to je" a "Postava", dobré příklady jsou "Svitek návratu nefunguje", "Problém se stahnutím klienta" a "Nabízím široký meč".
  11. Spam (reklamní a bezpředmětné příspěvky) není povolen. To samé se týká zpráv, které nepřispívají k danému tématu, zpráv obsahující méně než pět slov, zpráv obsahujících pouze smajlíky a v neposlední řadě také postů, které by mohly být záminkou pro zbytečný spam či flame.
  Lov na příspěvky (tzv. posthunting - je vkládání příspěvků za jediným účelem, a to jest obdržení vyššího čísla příspěvků) je považován za spam, stejně tak oživování témat starších půl roku, bez souhlasu moderátorů. Pokud se někdo proviní spamem, prosíme nereagujte na onen příspěvek. Toto by mohlo vypadat jako další spam. Namísto toho použijte tlačítko "Report". Tímto bude příspěvek ohlášen moderátorovi, který podnikne nezbytná opatření.
  12. Dvojité příspěvky nejsou dovoleny, pokud chcete cokoliv přidat k vašemu stávajícímu příspěvku, použijte tlačítko "edituj" / "edit". Výjimkou tomu je v neodpovězené otázce, kdy můžete použít "bump" - z agnlického bring up my post. Ale pozor, bump je povolen pouze jednou za 3 dny!!! Jestliže jste ve svém příspěvku cokoliv zapoměnli zmínit a váš příspěvek už nejde editovat, můžete se obrátit na moderátora dané sekce s prosbou o doplnění vašeho příspěvku.
  13. Bany ze hry, bany a varovani z fora nediskutujte zde na foru. K tomuto použijte veškeré poskytnuté kontakty na členy týmu metin2.cz (PM - soukromá zpráva, e-mail, apod.)
  14. Zabanovanému uživateli není povoleno nadále přispívat na foru. Ten, kdo toto pravidlo poruší, může obržet varování. Ke komunikaci spíše napište e-mail adminovi fora.
  15. Veškerá pravidla se vztahují i na soukromé zprávy. Jakékoliv zneužití systému soukromých zpráv může také vést k varování.
  16. Zveřejnění osobních údajú ostatních uživatelů (jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, IP adresa apod.) je proti pravidlům fora.
  17. Je zakázáno navádět někoho k porušení pravidel hry, fora a nebo (T&C).
  18. Některá pod-fora mají své vlastní pravidla. Prosíme přečtěte si je předtím, než v budete v dané sekci přispívat. Naleznete je jako vývěsky v sekci.
  19. Moderátorský tým si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel,pokud to shledá nezbytné.  B. - Podpisy
  1. Podpisy nemohou obsahovat více než 150 znaků.
  2. Podpisy by neměly přesáhnout 6 řádků textu při max. velikosti písma 12pt (toto zahrnuje i prázdné řádky). Jestliže již máte v podpise obrázek, můžete mít současně s ním nejvíce 3 řádky textu (při výše zmíněné max. velikosti písma).
  3. Rozměry obrázku v podpise jsou limitovány na maximální šířku 500 bodů a maximální výšku 100 bodů.
  4. Obrázky v podpise nesmí překročit velikost 50KB (51200 bytů).
  5. Pravidla týkající se fora jsou platná i pro podpis.
  6. Pokud je to nezbytné, může tým moderátorů odstranit jakýkoliv podpis, jež nesplňuje požadavky (viz. výše).
  7. Tým moderátorů má právo bez upozornění změnit nebo odstranit nevyhovující podpis, byl-li shledán nevhodným.  C. - Avatary / obrázky v profilu
  1. Na avatary se vztahují stejná pravidla jako k podpisu či všeobecným pravidlům fora.
  2. Avatar nemůže přesáhnout velikosti 100x100 bodů a jejich velikost je limitována na max. 10.000 bytů (10KB).  D. - Videa hackerů


  1. Je pod trestem okamžitého banu zakázáno na fórum veřejně postovat videonahrávky hackerů,ať již údajných nebo usvědčených! Toto se vztahuje jak na český server, tak na jakékoliv zahraniční servery a s tím související nahrávky použití jakéhokoliv hacku (youtube,atd.).
  E. - Varování a další postihy
  1.
  Zde na fóru nyní platí nový system varovaní a následném banování. Za každý warn dostanete určitý počet bodů (podle závažnosti prohřešku) a jakmile dovršíte určitého počtu, tak dostáváte automaticky ban. Doba banu závisí právě na počtu vašich bodů.
  Tabulka s tresty níže.

  2. Veřejný nesouhlas s rozhodnutím moderátorského týmu není dovolen a může vést k napomenutí.
  3. Ti uživatelé, kteří se cítí být neprávem napomenuti ba dokonce banováni, se mohou skontaktovat se super
  moderátorem nebo adminem fora. Pokud administrátor shledá, že na uživateli byla spáchána křivda, pak může takový ban a/nebo napomenutí odstranit.
  4. Pokus o vyhýbání se dočasnému banu může vést k jeho prodloužení, nebo dokonce změny na permanentní. Vyhýbání banu zahrnuje: vytvoření nového účtu, změny IP adresy k vyhnutí se banované IP adrese, změna emailové adresy k vyhnutí se banu dle e-mailové adresy apod.
  5. Je možné dostat ban i ve hře, a to v případě několikanásobného banu na foru, nebo v extremních případech. Tyto vzácné případy budou vždy prodiskutovány mezi moderátory a adminem hry.
  6. Tým moderátorů si vyhrazuje právo banovat uživatele, shledá-li to nutným opatřením, stejně tak jako právo na konečné posouzení míry závažnosti prohřešku uživatele či míry vhodnosti jeho threadů a postů.
  7. je oficiálně zakázáno diskutovat či postovat materiály jakkoliv související s jiným, než s metinem od společnosti GameForge. Toto se týká mimojiné i diskusí, screenů, videí, odkazů atd. Toto se vztahuje na všechny části fóra, včetně podpisů, avatarů a PM uživatelů.
  8. Uživatel který založí nový thread s dotazem o spuštění nového serveru ve hře Metin2, bude odměněn warnem.
  Informace ohledně spouštění nového serveru se vždy dozvíte jako první zde na fóru v novinkách.
  9. warn za BACKSEAT MODDING - moderování tématu aniž by jste byli zakladateli. Patří sem i posty typu "to sem nepatří, máš ban", "zamknete to, nema to smysl" apod. K tomuto slouží tlačítko report, které je pod každým postem a vy jím upozorníte moderátory. Posty si nahánějte jinde...
  10. Je zákázano postovat v threadu jehož zakladatel dostal ban!!!
  11. Od 4.3.2011 přídáno nové varování - Porušení VOP - Do tohoto spadá veškeré porušení těchto podmínek včetně veřejného prodávání účtů zde na fóru za reálné peníze. Veřejné Obchodní Podmínky si můžete přečíst zde.
  12. PRODEJ ÚČTŮ NA FÓRU -
  od 5.4.2011
  Veřejný prodej účtů zde na fóru se defintivně bude trestat warnem "prodej účtů", který je za tři body - týká se to všech prodejů za virtuální měnu včetně ingame věcí, výměn účtů a nabídek typu "koupím postavu ... " taktéž.
  13. Je zakázáno reportovat věci, co neporušují pravidla, taktéž odpovídat v tématu, který slouží jen k flamu, vše toto bude trestáno!

  warny

  spam - 1 bod
  obecné porušení pravidel fóra - 1 bod
  duplicitní vlákno - 1 bod
  doublepost - 1 bod
  offtopic - 1 bod
  backseat modding - 1 bod
  zbytečný report - 2 body
  vulgarita - 2 body
  prodej účtů - 3 body
  nevhodný obsah (rasistické chování, pornografie, apod.) - 10 bodu
  šíření reklam nebo private serverů - 10 bodu
  insult člena týmu - 18 bodu
  multiúčet - 21 bodu
  porušení VOP - 21 bodu


  bany
  3 dny - 4 body
  7 dnů - 8 bodu
  2 týdny - 11 bodu
  1 měsíc - 16 bodu
  3 měsíce - 18 bodu
  perma ban - 20 bodu  Tým Metin2.cz

  Edited 12 times, last by Lucyana ().

 • Doporučuji přečtení pravidel, to že vás někdo upozorní na možný postih, by mělo být podnětem k zamyšlení a ne k dalšímu porušování pravidel.
  V této chvíli máme v plánu zkontrolovat vše potřebné( podpisy, avatary, atp. ) a taktéž trestat porušní pravidel, tak jak je to nastaveno.
  Také máme v plánu menší soutěže, tak doufáme v příjemnou zábavu pro všechny zúčastněné! :)

  Dle jmena doufam ze zensky rod je nasnade,osloveni v nem povazuji za samozrejmost 8)
  " Prekvapuje me, ze te vidim... ja myslel, ze GM jsou jen mytus"
  Obdrzeny warn neni nutne zacatkem pratelske konverzace,staci si ho precist :)

  _________________________________________
  Pravidla fora | Komunitní průvodce