About Trading Glass/Cashmere Bundle offers

 • Vážení hráči,


  Rádi bychom ujasnili nejasnosti ohledně nedávných změn v nabídkách Okuláru a Kašmírovém měšci.


  Okulár býval z počátku v ItemShopu jakožto prémiový předmět dostupný pouze za Dračí Mince. Při problémech, které se nicméně v minulosti potažmo s jeho funkčností některým hráčům vyskytovaly, jsme se v tu dobu rozhodli předmět nabízet za Dračí Známky, abychom ho nemuseli odstraňovat z nabídky úplně.

  Následně, po opravě chyb, které Okulár míval, jsme ho i nadále nabízeli za Dračí Známky, aby ho hráči mohli získávat bez nutnosti utrácet Dračí mince.. A to i přesto, že chyby byly již opraveny.


  Nyní, po téměř jednom roce, bylo rozhodnuto vrátit se zpět k původnímu scénaři a ceně v Dračích Mincích. Někteří z Vás si na tuto změnu stěžovali, jelikož byl předmět dostupný za Dračí Známky po dlouhou dobu. Je třeba si ale uvědomit, z jakého důvodu byla původně tato možnost nákupu za Dračí Známky vůbec umožněna.

  Bohužel, z důvodu chyby, byl nyní Okulár s časovým limitem 7 dní uveden do ItemShopu za cenu 50DM, namísto správné ceny 39DM. Tato chyba byla již opravena a cenový rozdíl z nákupů byl ovlivněným účtům navrácen zpět.


  Vaše podměty jsme nicméně i tak vzali v potaz a počínaje půlnocí 5. května byl do ItemShopu uveden souběžně další Okulár, dostupný za 39DZ. Tento Okulár má dobu trvání 7 dní a je limitován na 2 možnosti nákupu měsíčně.

  Mimo jiné byl do ItemShopu navrácen i Kašmírový měšec za původní cenu 9DM.


  Děkujeme za Vaše názory!

  Váš Metin Team


  ---------------------------------------


  Dear Community,


  We would like to address the confusion regarding the recent changes to the Trading Glass and Cashmere Bundle offers.


  The Trading Glass used to be a premium item available in the shop for Dragon Coins. Back when the Trading Glass was bugged, it was decided to remove the offer from the shop and make it available for Dragon Marks with a 1:1 conversion. Because it is a frequently used item, we did not want to remove it completely and still make it available for players without having to pay Dragon Coins due to the technical issues some players were experiencing.

  After the item had been fixed, we did not revert it back to the Dragon Coin offer and left the Dragon Mark offer in the shop, allowing players to still get the item without having to spend Dragon Coins, even though the technical issues had been fixed.


  After almost a year, it was decided to switch back to the original Dragon Coin offer. Some of you complained about this change, as the item had been available for Dragon Marks for a very long time, perhaps forgetting about the reason this change was made in the first place. Unfortunately, due to a mistake, the 7 day Trading Glass was put in the shop with the wrong price of 50 instead of 39 DC, further adding to the complaints. This mistake was already corrected. The price was changed and the difference in Dragon Coins has been refunded.


  That being said, we did take your feedback into consideration, and beginning of May 5, 00:00 CET will put an additional Trading Glass offer, available for Dragon Marks, in the shop. The item will have a 7 day duration and costs 39 DM. You will be able to purchase it twice per month (30d counter starts on May 1) per account. Additionally, we have also put the Cashmere Bundle back in the Item Shop with the original 9 DC offer.


  Thank you for your feedback!

  Your Metin Team