!!!mute ban se neřeší i když je jen tak přidělen!!!