Announcement Nejčastější prohřešky proti pravidlům, jak se jich vyvarovat a často kladené dotazy

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Nejčastější prohřešky proti pravidlům, jak se jich vyvarovat a často kladené dotazy

  Protože mezi některými hráči panuje mnoho mýtů a pověr, co je postihováno a co nikoliv, je zde souhrn nejčastějších postihovaných prohřešků a jejich návaznost na VOP a pravidla hry. Sluší se zároveň podotknout, že tento výčet v žádném případě nesupluje pravidla a VOP, pouze má za cíl vysvětlit a upozornit na nejčastější problémy. VOP a pravidla hry si každý může přečíst sám, byť tak ne úplně každý ke své vlastní škodě činí.

  U každého bodu je graficky uvedena jeho závažnost a míra následného postihu podle této legendy:


  1. Používaní hacků, cheatů, fishbotů a podobně board.cz.metin2.gameforge.com/…53eafebe1d92d3bb92f6ac682
  Všem je snad jasné, v čem tomto spočívá. Nepoužívejte žádné další programy, modifikace a další cheaty, které mění standardní běh hry a/nebo ji neadekvátním způsobem upravují. Typicky speed hacky, port hacky, fishboti, a tak podobně. Týká se zkrátka všech aplikací třetích stran, zasahujících do hry. Samozřejmě za keyboard remapper přenastavující třeba klavesovou zkratku pro naskakování na koně vám nikdo hlavu neutrhne (systémová záležitost).

  Uvedeno ve VOP, bod 5.3 a 5.4:
  "Uživateli je rovněž zakázáno vyvolávat online hru (včetně všech jednotlivých internetových stránek) jinými programy jako internetových prohlížečem nebo client-softwarem, který je dán k dispozici. Týká se to zejména takzvaných Bots (robotů) a dalších Tools (nástrojů), které by mohly nahrazovat nebo doplňovat internetové rozhraní. Rovněž jsou zakázány skripty a zcela nebo částečně automatizované programy, které uživateli zabezpečují výhodu nad svými spoluhráči..."
  "Uživatel nesmí za žádných okolností: a) tvořit a používat cheats (kódy na hry pro zlehčení), mods a/nebo hacks, a jakýkoli jiný software vyroben třetími osoby, který mění výsledek online hry..."  2. Prodeje, nákupy a výměny účtů board.cz.metin2.gameforge.com/…53eafebe1d92d3bb92f6ac682board.cz.metin2.gameforge.com/…53eafebe1d92d3bb92f6ac682
  Jakékoliv převedení účtu na jiného hráče je povoleno, ať už za úplatu nebo bezúplatně, ale pouze pokud se jedná o herní měnu nebo předměty. Není povolen jakýkoliv nákup nebo prodej účtu za reálnou měnu (potažmo DM) a jinou mimo-herní odměnu. Pokud už chcete prodat nebo koupit účet, učiňte tak v soukromí, vyřvávání ve veřejném chatu bude hodnoceno jako spam a pak také tak potrestáno.


  3. Prodeje/nákupy věcí a expení za DM board.cz.metin2.gameforge.com/…53eafebe1d92d3bb92f6ac682
  Tato činnost není povolena, ať už se jedná o nákup nebo prodej. I body zkušeností (expy) jsou považovány za herní předmět/hodnotu, takže se nenechte zmást tím, že by snad expení za DM mělo být legální. Není. Nehledě na bod 1.5 VOP.

  Uvedeno ve VOP, bod 1.5 a 5.4:
  "Online hry a jiné služby, které nabízí Gameforge, jsou určeny výhradně pro zábavu. Jakékoli použití za účelem výdělku nebo pro komerční účely je zakázáno."
  "Uživatel nesmí za žádných okolností: ... c) používat mimo online her, za „skutečné“ peníze kupovat, prodávat nebo vyměňovat virtuální předměty, které se používají v online hrách..."  4. Vydávání za GM či jiného člena týmu, šíření a propagace hacků a podvodných stránek board.cz.metin2.gameforge.com/…53eafebe1d92d3bb92f6ac682
  V případě falešných postav vydávajících se za členy týmu jsme však nekompromisní (porušení práv třetích osob, dále rozvedeno v pravidlech hry). Jestli si tedy někdo myslí, že mu projdou postavy typu lGmlBefeleme a AdminPesseveze jen proto, že se tyto jména dají zadat, je na velkém omylu. Nezkoušejte to, ani jako vtip.
  Stejně tvrdé postihy jsou za šíření hacků, propagaci stránek s hacky nebo podvodné stránky mající za cíl vylákat z hráče jméno a heslo (fishing site). Podobně ani nezkoušejte nějakého hráče označovat za člena týmu, ať už jím je nebo nikoliv (což vám samozřejmě nikdo nikdy nepotvrdí), taktéž tvrdě trestáno.

  Uvedeno ve VOP, bod 2.3 a dále pak v pravidlech hry:
  "....Jméno hráče nesmí porušovat práva třetích osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy...."  5. Další prohřešky board.cz.metin2.gameforge.com/…53eafebe1d92d3bb92f6ac682
  Uvedeno v pravidlech hry. Zpravidla se jedná o lehčí prohřešky, které jsou obvykle progresivně postihovány a míra postihu postupně narůstá s opakováním prohřešku.
  • Vulgarity, urážky, rasismus a sexismus v chatu - netřeba dalšího vysvětlení. Velký pozor na rasismus a podobné xenofobní projevy, ty jsou postihovány dosti tvrdě. Chovat se slušně se vyplácí.
  • Nevhodná/vulgární jména herních postav a stánků - také jasné, při jejich nalezení je vlastník zpravidla varován a má čas sám a dobrovolně postavu smazat, jinak je účet s postavou zablokován. Stánky jsou ihned rušeny.
  • Bránění ve hře - především soustavné zabíjení dalšího hráče na respawnu (místo, kde se objeví, dá-li po smrti volbu "znovu spustit ve městě", svého času také zneužití bugu s obchodem po smrti. Obvykle den na varování, pak podstatně delší blokace minimálně na měsíc.

  Tento výčet není konečný a může se dále podle potřeby doplňovat.
 • Často kladené dotazy

  Q: "Krade" mi expy, "krade" mi metin, omračuje mě během expení. Je za to ban?
  A: Ne, není.

  Q: Uráží mě a nadává mi do PM, chci aby byl potrestán. Poslal jsem vám obrázek jako důkaz.
  A: Bohužel, do PM nikdo nevidí a tak toto nelze prokázat (a vlastní screenshoty hráčů se neberou jako důkaz). Urážení a nadávky ve veřejném chatu jsou něco jiného, toto potrestat lze, dá-li se někomu z týmu dostatečně rychle vědět, aby mohl obstarat důkaz (nejlépe přes IRC chat).

  Q: Ukradl mi yangy, FMS+9, RIB, hodinky po dědečkovi...
  A: Členové týmu krádeže zpravidla neřeší, neboť drtivé procento případů je způsobeno vlastní neopatrností, důvěřivostí nebo naivností hráče. Chcete-li předejít krádeži, řiďte se prostou opatrností a tímto threadem, kde je popsáno jak se nenechat okrást.

  Q: Ukradl mi účet, nevím jak mohl zjistit moje heslo, chci jej zpět.
  A: Viz. stejně jako u krádeže věcí, tým je neřeší ze stejného důvodu. Hráč má také v rukou všechny prostředky, jak ukradený účet získat zpět (zrušení změny e-mailové adresy na účtu, poslání nového hesla). Často slýcháváme věty jako: "moje heslo bylo složité a nikdo ho neznal," aby po chvíli z dotyčného vylezlo, že ho měl ještě i dobrý kamarád, ale ten to "určitě" nebyl. Byl.

  Q: Vím určitě, že Tonda od sousedů používá hacky/vydává se za GM/okrádá lidi/atp. Dejte mu hnedka pořádný ban.
  A: Bohužel a bohudík (záleží z jakého úhlu se na to díváte), něco stoprocentně vědět a něco stoprocentně dokázat jsou dvě naprosto rozdílné věci. Můžeme zaručeně vědět, že dotyčný porušuje pravidla, ale dokud mu toto porušení pravidel jasně a jednoznačně neprokážeme, k jeho postihu v žádném případě nedojde.

  Q: Mám zablokovaný účet, nevím za co mám ban, nechodí mi nové heslo, nepřišla mi zpráva o změně mailu na účtu...
  A: Převážné procento těchto dotazů nám chodí z adres, které nejsou vedeny na daném účtu. Je až překvapující, jak velké procento hráčů ani neví, na který mail má veden svůj účet, natož aby jej pravidelně kontrolovali. Pak se nelze divit, že jim třeba ani "nedojde" nějaké upozornění od týmu nebo mail s odkazem na zrušení změny mailové adresy na jejich účtu. Častokrát si ani do oněch mailů majitelé nepamatují hesla, jsou tak jen sami proti sobě.

  Q: Zrušte mi ban, to jsem nehackoval/atp. já, ale můj bratr co měl účet na mém mailu. Navíc nevěděl, že je to proti pravidlům.
  A: Podle pravidel ručí majitel účtu (identifikováno e-mailovou adresou) za všechny akce, které se na jeho účtu nebo účtech odehrají, nese za ně zodpovědnost a pak také případné následky. Stejně tak, neznalost pravidel neomlouvá.

  Q: Dostal jsem ban a chci vidět důkazy, jinak je ban neoprávněný. Mám na to jako hráč právo.
  A: Hráči nemají garantováno právo vidět důkazní materiál, který vedl k blokaci účtu. Tento je pouze pro interní potřebu Gameforge a může být poskytnut pouze vyšší autoritě (policie, soud). Není to proto, abychom snad něco kryli (jak si myslí mnozí konspirátoři), ale prostě proto, že nechceme odhalit metody jak zjišťujeme některá porušení pravidel (a nedaly se tak obcházet tyto mechanismy). Občas se s námi někteří zabanovaní do krve hádají, že jsi nejsou vědomi žádného prohřešku a že je to jen naše obyčejná zlovůle - není. Obyčejně pak zjistí, že jim nějaký "kamarád" přihlášený na daném účtu tento prodával nebo si na něm nenechavý bratr zkoušel hacky.

  Q: Viděl jsem hráče, jak si zasekává potvory o stěnu/do rohu. Není to zneužívání chyby a na ban?
  Tato chyba je částečně sporná už z principu takového prostoru (potvora natlačená do rohu zákonitě nemá příliš kam uhnout), byť nelze popřít určitou herní nedokonalost. Z toho důvodu není sekání potvor v rozích a u stěn postihováno.
 • Často komolené výrazy

  Když už často kladené dotazy, tak i často komolené výrazy, neboť se s nimi také setkáváme když už ne dnes a denně, tak poměrně často. Pokud nám budete psát, prosím nepoužívejte tyto výrazy, nebo se umlátíme smíchy. Jen pro odlehčení... :P

  Žebříček nejčastěji komolených výrazů (včetně pravopisných chyb):
  1. expit - viexpirovat, viexpedovat, viexpeditovat, vyekspit
  2. piktogram - pitagram, pitokram, piktagram
  3. požehnaný pergamen, kniha ezoterismu - pergament, kniha ezoterrorismu, kniha exoterismu (zřejmě kniha zaříkání na eXa)
  4. černolisté dýky - cemolistky, cemoliste dyky, cemolisticke dyky (jeden čas byl problém s čitelností "RN" a "M". Ačkoliv již tomu tak dávno není, označení stále přetrvává)
  5. starožitný zvon - starozluty zvon
  6. trojcestný střih - trojciferny strich
  7. štít s antistunem - stit s antisuntem, stit s antisunem (zřejmě ochrana proti šuntům a slunci)
  8. plátové brnění lva - platnove brneni (asi odlehčená civilní verze)
  9. třenové zuby - trtinove zuby
  10. pižmový olej - pizamovy olej (není nad to se před spánkem pořádně namazat pyžamovým olejem)
  11. luk z parožiny - luk z pruziny
  12. sluneční oblečení - silniční oblečení
 • Často opakovené fámy

  O činnosti týmu koluje pár nactiutrhačných, leč poměrně zábavných fám a mýtů, dovolím si je zde proto shrnout s vysvětlením, jak se věci doopravdy mají. Je také zajímavé, že každá fáma ma určitou periodicitu opakování a jak dojde kolečko nejčastějších fám, začínají se opakovat. Soudě dle ticketů je teď v kurzu fáma "za peníze lze zrušit ban" a předpokládám, že další v pořadí bude po malé přestávce fáma "GM vykrádají zabanované účty". Není snad třeba podotýkat, že kdyby se cokoliv z uvedeného skutečně stalo, přišel by od CoMa/Gameforge velký řev a byl by to pro dotyčného člena týmu průšvih kolosálních rozměrů (a eventuálně by zaplatil také pěkně mastnou pokutu).


  1. fáma - Za peníze lze zrušit ban, tým je úplatný
  Těžko říci, kde tato přesně vznikla, ale předpokládám že na základě krátkodobých banů top hráčů, kteří do hry nasypali nemalé prostředky. Je jasné, že exponovaná místa žebříčku jsou hráči bedlivě sledována a pokud z něj vypadne nějaký top hráč, okamžitě se vyrojí řada spekulací a teorií, proč tomu tak je. Tvůrci těchto drbů je zpravidla vydávají za naprosto podložené a ověřené informace, neboť prý mají kamaráda v týmu či jim to přímo řekla Božena (ano, ženský rod je zde použit zcela záměrně). O to větší pozdvižení pak způsobí, pokud se daný top hráč do žebříčku opět vrátí. A už je to tady - úplatky, protekce, řev. Nikoho jaksi nenapadne a nebo nechce napadnout, že důvody jsou zcela prozaické - ať už se jedná o krátkodobý ban třeba za vulgaritu a nebo prostě jen došlo k nějakému problému při nákupu DM a účet byl dočasně zablokován. Ale rozumím tomu, divoké konspirační teorie jsou o mnoho kreativnější a zajímavější.

  Jak jsem zmínil v úvodu, jednotlivé fámy mají tendenci se v určitých intervalech opakovat a nejinak je to i u této. Hráči pod dojmem této fámy na nás zkouší, zda by se za jistý obnos nedala blokace účtu zrušit. A zatímco v létě 2009 byly nabízeny desetitisíce a ba i statisíce (aniž by je zřejmě kdy měli), nyní (jaro 2010) už to jsou řádově jen tisíce. Inu, šetřit se asi musí....

  2. fáma - GM vykrádají zabanované účty
  Další oblíbená, původ neurčitý. Pravděpodobně vyspekulováno na základě herních předmětů, které pocházejí z hráči vykradených účtů dříve, než byly zabanovány. Skutečnost se má tak, že kromě CoMa, v některých omezených případech LGM nemá nikdo právo a ani technickou možnost jakkoliv manipulovat s věcmi na jakémkoliv účtu, natož zablokovaném. Stejně tak nikdo nevidí přihlašovací hesla na účtech. Pokud se tedy někomu ztratily věci po uplynutí nějakého krátkodobějšího banu (a tradičně dotyčný ani neví, že se něčeho dopustil), je důvod jednoduchý - věrný "kamarád" vybral účet a pak se i "postaral" o ban, aby zahladil stopy a nebo v naději, že blokace účtu bude trvalá, a tak se na jeho krádež ani nikdy nepřijde.

  3. fáma - GM si dávají věci na své herní postavy
  Stejně jako v předchozím případě, většina členů týmu ani nemá možnost nějaký herní předmět vytvořit, natož si jej dát na herní postavu. Navíc, GMs nemají povolen přístup na servery, na kterých mají svou herní postavu. Uvádím zde jen pro komplenost - naštěstí většina hráčů má již natolik rozumu, aby této fámě nevěřila. I když, možná je to jen dané úslovím "nehas, co tě nepálí."

  4. fáma - tým dělá absolutní kulové (slušně vyjádřeno)
  Tato jednoznačně pramení z neznalosti. Většina asi zaregistrovala tzv. hackery s aurou a silným tělem, ale málokdo už ví, že se jedná o farmboty a s nimi spojenou problematiku. Nejčastěji pak právě proto z úst čerstvě zabanovaných hráčů zní okřídlená věta: "Běhá vám tam spousta hackerů, tak proč zrovna já...". Stejně tak toto vzniká z nějaké malé osobní bolístky, kdy nahlásí porušení pravidel nějakého hráče a zdánlivě se s celou záležitostí nic neděje. Jak je uvedeno v často kladených otázkách výše - vědět že někdo porušuje pravidla a dokázat to, to jsou dvě naprosto rozdílné věci. Na rovinu lze říci, že u spoustu hráčů jsme přesvedčeni, že pravidla porušují, ale jsou natolik chytří nebo mají nevědomky natolik štěstí, že marně hledáme sebemenší neprůstřelný důkaz, aby se dali regulérně za toto porušování pravidel postihnout. Věřte tomu, že děláme co můžeme. Kdyby tomu tak nebylo, velice rychle byste to ve hře poznali.

  Často zmiňovaný je také nedostatek eventů. Bylo to zde na fóru několikráte zmíněno, ale proč to nezopakovat. Jsou zde dva základní faktory - Gameforge a hráči samotní. Jakýkoliv větší event (jiný než mobspawn) žádá nějaký nápad a přípravu (ani jedno samozřejmě není problém). Ale pokud s ním zároveň chceme pro hráče protlačit nějakou odměnu (zkušenostní bonus a podobně), aby to mělo smysl, jsme odkázáni na povolení CoMa a co "vydojí" výše od Gameforge. Mají také na udělovaní bonusů svá pravidla a není to tak, že se rozdávají jak se zamane. Druhý zmiňovaný faktor jsou hráči samotní - dá se zjednodušeně říci, že jak vy se budete stavět k eventům, tolik jich bude. Nemůže se nám nikdo divit, že pokud věnujeme nemálo času a usilí do přípravy, realizace a ostatně i protlačení odměny pro hráče a tito pak celý event sabotují, ignorují a nebo mají nelichotivé poznámky, příliš chuti nám to do realizace dalšího nepřidá. Samozřejmě čest světlým vyjímkám. Ostatně i někteří aktivní hráči si zkusili připravit a zrealizovat své vlastní pěkné eventíky a jistě dají zapravdu, že je to úkol skutečně nevděčný (a jak lze vysledovat z jejich souhrnů zde na fóru, další už proto dělat nebudou). Takže je to jednoduché - chcete-li eventy, chovejte se podle toho.

  5. fáma - Hráč XY dostal ban bez důkazu, tým banuje neoprávněně
  Zde je původ naprosto jasný, jde z pera takto postižených hráčů. V drtivé většině případů (vyjma možnosti popsané v často kladených otázkách, kdy na daném účtu porušoval pravidla někdo jiný, aniž by si toho byl majitel vědom) se jedná jen o snahu neztratit vlastní tvář. Je pochopitelně mnohem jednodušší svalit vinu na jiné, než přiznat vlastní pochybení a tým je velice vděčným cílem. Někteří ani neváhají rozjet vlastní "kampaň" a strhávat na svou stranu další hráče, kteří již z principu nemohou mít objektivní podklady pro jakýkoliv svůj vlastní závěr, ale to jim nebrání uvěřit jejich jednostrannému tvrzení a hrdě se bít za "správnou" věc. Pravidelně je pak tato podložena i tvrzeními jako že "celá věc půjde k soudu", ale přitom dotyční moc dobře vědí, že to k soudu nikdy z jejich iniciativy nepůjde. Jak si jistě každý domyslí - jednoduše proto, že jsou si svého provinění vědomi a vědí, že ho prostě nemohou vyhrát.

  V případě banů bohužel stále platí: "nikdy nikomu a nic nevěř." I my se nezřídka setkáváme s tím, že se třeba hráči tvrdě a dlouze bijí za neoprávněnou blokaci a po tom úmoru se podřeknou, "že si ten hack jen chtěli zkusit". Jediný, kdo si může udělat na základě něčího tvrzení objektivní závěr je ten, kdo má k dispozici všechny podklady k danému případu, a to žádný hráč nikdy mít nebude. Proto, prosíme, slepě nevěřte všemu, co vám kdo napovídá.